Montag – Freitag –> 08:30 – 12:00 / 13:00 – 17:30 Samstag –> 08:30 – 12:00